Home
Beroepskeuzetest
Studiekeuzetest
Iq-test
Vacaturebank
Database beroepen
Functiecategorie
Branche
Mijn beroep...
Opleidingen
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Universitair
Veelgestelde vragen
Beroepskeuze
Coaching
Loopbaanadvies
Outplacement
Reintegratie
Solliciteren
Studeren
Uitzendwerk
Werkloosheid
Documentatie
Nieuwsarchief
Tijdschriften
Zoek een boek
Tip een vriend
Adverteren
Contact
Woensdag 1 februari 2023 - 11:19

WERKLOOSHEID

Ik ben ontslagen, wat moet ik nu doen?
Afhankelijk van de reden van ontslag moet je jezelf melden bij het C.W.I. - of een w.w. aanvraag indienen als het geen verwijtbaar ontslag is - anders uitkering aanvragen (bijstand). Wanneer het verwijtbaar is van de werkgever kun je de vakbond benaderen (indien je daar lid van bent), om je juridisch bij te staan. Wanneer je geen lid bent kun je naar Bureau Sociale Raadslieden of het juridisch loket (afhankelijk
van waar je woont) met je verhaal. Wellicht kunnen zij helpen om eventueel bezwaar tegen het ontslag aan te tekenen.

Het is erg afhankelijk van hoe je ontslag tot stand is gekomen. Ook of je al eerder door de werkgever benaderd bent met het komend ontslag (middels sociaal plan) of niet.
Het is lastig om concreet antwoord te geven, iedere situatie is toch weer anders. Belangrijk is wel om naar het C.W.I. te gaan om uitkering aan te vragen. Het duurt namelijk enige tijd eer dat het duidelijk is of je in aanmerking komt voor w.w. en hoe lang dat duurt.
Daarnaast moet je jezelf inschrijven voor werk. Wanneer de uitkering te lang op zich laat wachten en je geen financieel buffer hebt om de periode te overbruggen, kun je een voorschot aanvragen bij Sociale Zaken bij de gemeente waarin je woont. E.e.a. is afhankelijk van je woonsituatie
(alleenstaand of niet).

Naar boven
Ik ben werkloos. Kan ik een eigen bedrijf starten met behoud van mijn uitkering?
Uiteraard is het mogelijk om zelfstandig ondernemer te worden als u werkloos bent.
Een belangrijke voorwaarde om recht te hebben op een uitkering te hebben is "beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt". Dit betekent dat u moet voldoen aan de sollicitatieplicht en ook een baan aannemen als deze wordt aangeboden.
Echter tijdens het opzetten van een zelfstandige onderneming is het niet altijd vanzelfsprekend dat er vanaf het begin geld wordt gegenereerd uit het ondernemerschap.
Hiervoor heeft de wetgever enkele regels gesteld hieromtrent.
Zo mag tijdens de zogenaamde orientatiefase gedurende 3 maanden voorbereidingen treffen met behoud van uitkering.
Tijdens deze periode kunt u nagaan of het zelfstandig ondernemerschap echt iets voor u is en of de eigen onderneming eigen bedrijf kans van slagen heeft.
Dit staat gelijk aan solliciteren. U hoeft gedurende deze 3 maanden niet te solliciteren; wel moet u in voorkomende gevallen passend werk aannemen.
Voorwaarde is wel dat u het UWV op de hoogte stelt van uw plannen.

Deze periode dient ervoor om volgende zaken te onderzoeken (met behoud van uitkering):

* Informatie inwinnen bij Kamer van koophandel en eventueel belastingdienst;
* Opstellen van ondernemersplan;
* Financiering, verzekeringen, vergunningen e.a. regelen;
* Geschikte lokatie zoeken

ER MAG GEDURENDE DEZE PERIODE GEEN TIJD WORDEN BESTEED AAN WERKEN (ORDERS BINNENHALEN, KLANTENWERVING E.D.) Dit zou wel gevolgen voor uw uitkering hebben.

Daadwerkelijk starten met uw onderneming en activiteiten ontplooien om inkomsten te genereren betekent een verandering in uw situatie en heeft dus gevolgen voor de hoogte of het recht op een uitkering.Dus de uren die u besteed hieraan bent u niet beschikbaar vor de arbeidsmarkt en heeft u geen recht op een uitkering.
Dit betekent ook als de zaken met de onderneming iets minder goed gaan en u "tijdelijk" minder werk heeft als zelfstandig ondernemer uw uitkering NIET omhoog gaat.
BEHALVE als u binnen anderhalf jaar definitief stopt met uw onderneming heeft u, IN BEPAALDE GEVALLEN, weer recht op een uitkering op basis van de oude gegevens.

Ook kan het UWV u helpen met de aanloopfase. hiervoor dient u een afspraak te maken met uw zogenaamde casemanager bij het UWV.
Ook zijn sommige reintegratiecoaches in deze problematiek gespecialiseerd.

Naar boven
Waar vind ik informatie over het ontstaan van werkloosheid, oplossingen, stellingen en feiten?
Concrete vragen over werkloosheid kun je stellen via het formulier op deze site. Algemene informatie over dit onderwerp vind je bijvoorbeeld op werkloos.pagina.nl

Naar boven
Hoeveel werklozen zijn er in Nederland?
In de periode februari-april 2005, volgens de gegevens van het C.B.S., waren het er tussen de 498.000 en 503.000
Voor actuele cijfers: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Naar boven
Ik ben 23, ik heb tot september een tijdelijke baan in de horeca, ik denk aan ander werk. Hoe verander ik mijn situatie?
Dit is een probleem dat veel jonge mensen hebben. Een hele hoop bedrijven gaan alleen nog maar jaarcontracten aan omdat dit de flexibiliteit bevorderd. Heel vervelend. Uit je verhaal blijkt dat je in september zonder inkomen zit omdat je ww-rechten inmiddels op gesoupeerd zijn.

Ons advies:
Denk goed na wat je wilt. Of je nu in de horeca wilt blijven werken of in een andere branche is wellicht een BBL opleiding mogelijk. BBL wil zeggen dat je een dag per week naar school gaat en voor de rest van de week werkt in een leerbedrijf. De ROC's bieden dit soort opleidingen aan. Uiteraard krijg je een leerling salaris en dit salaris is afhankelijk van de CAO. De meeste leerbedrijven betalen ook je opleiding. Het is zo dat de komende jaren een groot tekort komt aan mensen in de zorg ontstaat. Denk hierbij aan oudere zorg, gehandicapte zorg. De BBL opleidingen starten in september en in februari.

Naar boven
Na een operatie is mijn vriend 6 jaar werkloos geweest. Waar begin je met zoeken naar een baan?
Hij kan zich in laten schrijven bij het CWI als werkzoekende. Vervolgens is voor hem de aangewezen weg toch via uitzendbureaus proberen ergens binnen te komen. De meeste mensen vinden nog altijd via kennissen, familie en vrienden een baan. Aan iedereen aangeven dat je werk zoekt helpt dus ook. Belangrijk daarbij is wel dat je zelf ook kunt aangeven wat je wilt en wat je kunt en eventueel wat je beperkingen zijn.

Naar boven
Ik ben 40 en zoek al 2 jaar werk. Mijn leeftijd lijkt een struikelblok voor werkgevers. Wat nu?
Er zijn mogelijkheden om op kosten van de overheid eventueel een poging te doen om je te laten omscholen dan wel via reintegratiecoaching iets te vinden.

Wat tegenwoordig soms nog eens positief uitpakt om een soort stage aan te vragen, vaak gaat dat via een reintegratiecoach iets makkelijker maar die mensen kosten weer geld.

Wij adviseren om goed voor jezelf na te gaan wat je nu wilt, in welke branche, vervolgens te proberen een vorm van stage of werkervaringsplek te krijgen. Steeds vaker zie je dat werkgevers, mits ze tevreden zijn, de stagiaires graag een contract aanbieden. Dit is meestal voor specifieke banen. Want supermarkten willen alleen maar mensen met een
jeugdloon achter kassa en in de winkel.

Een ander en meer reeŽl alternatief zou kunnen zijn dat je met je ervaring een eigen praktijk of bedrijf begint. Je kunt je eigen tempo bepalen, je eigen manier van werken ontwikkelen en danzij je ervaring heb je waarschijnlijk een netwerk van mensen die je kunnen en willen helpen. Denk er eens over na en vraag informatie bij de Kamer van Koophandel. Je bent in ieder geval aan het werk en ontdekt nieuwe kanten van jezelf.

Naar boven
Wat zijn de gevolgen van werkloosheid voor een individu?
De wereld waarin iemand leeft, met zijn sociale contacten wordt vaak kleiner met passiviteit tot gevolg. Men voelt zich vaak minder gelukkig, minder gewaardeerd en minder nuttig. Werknemers die ontslagen worden maken een soort van rouwproces mee. Het proces van ontslagen worden, wordt ook wel eens vergeleken met het rouwproces met alle fases. Hetzelfde geldt voor rouwen, als je in een fase blijft hangen of niet alles doormaakt, kom je er slechter uit dan dat je
erin ging. De meeste mensen zijn gebaat bij duidelijkheid en structuur. Wanneer deze wegvalt, ervaren mensen dat de kwaliteit van leven minder is.


Naar boven
Meer informatie over werkloosheid en ontslag
Wil je meer informatie over werkloosheid en ontslag lezen, kijk dan ook eens bij deze artikelen:
- Werkloos door faillissement
- Ontslag op staande voet
- Ontslag nemen
- WW-uitkering bij ontslag
- Taak ondernemingsraad bij faillissement
- WERKbedrijf helpt bij werkloosheid
- Werkloos? UWV helpt!
- Uitkering bij werkloosheid

Naar boven


Toevoegen aan favorieten
adviesbureau's

USG Capacity
USG Capacity is hťt bureau voor werving & selectie. Wij brengen professionals bij elkaar met hbo- of academisch niveau
www.usgcapacity.nlNew People
Wij werven voor vernieuwende bedrijven en zoeken marketing, communicatie en sales professionals
www.newpeople.nl