Home
Beroepskeuzetest
Studiekeuzetest
Iq-test
Vacaturebank
Database beroepen
Functiecategorie
Branche
Mijn beroep...
Opleidingen
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Universitair
Veelgestelde vragen
Beroepskeuze
Coaching
Loopbaanadvies
Outplacement
Reintegratie
Solliciteren
Studeren
Uitzendwerk
Werkloosheid
Documentatie
Nieuwsarchief
Tijdschriften
Zoek een boek
Tip een vriend
Adverteren
Contact
Woensdag 1 februari 2023 - 11:16

OUTPLACEMENT

Kunt u een bureau voor outplacement aanbevelen?
Er zijn diverse bedrijven waar u voor een outplacementtraject terecht kunt. Enkele bureaus welke door ons worden aanbevolen vindt u aan de rechterkant van deze pagina:
- Perzoneel
- Bekijk hier alle outplacementbureaus in Nederland


Naar boven
Wat is outplacement?
Outplacement werd in de zeventiger jaren in de Verenigde Staten ontwikkeld en is daar niet meer weg te denken uit het scala van managementinstrumenten.
Eind zeventiger jaren werd het begrip in Nederland geïntroduceerd en heeft ook hier een snelle ontwikkeling doorgemaakt.

De definitie van outplacement luidt:
"Het voor rekening van een werkgever opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers, die om wat voor reden dan ook, een andere passende werkkring of toekomstbestemming moeten vinden".

Outplacement vraagt een grote mate van zelfwerkzaamheid om met begeleiding en advies van een adviseur, die over een grondige kennis van de arbeidsmarkt beschikt, een nieuwe werkkring te verwerven.

Naar boven
Wat is het doel van outplacement?
Het beoogde resultaat van outplacement is dat een werknemer duurzaam is herplaatst op een baan bij een andere werkgever of dat een andere passende oplossing is gerealiseerd.

Naar boven
Voor wie is outplacement bedoeld?
Voor werknemers die, al dan niet naar aanleiding van (dreigend) ontslag, behoefte hebben aan professionele ondersteuning bij het maken van een nieuwe loopbaankeuze en het zoeken naar een andere baan.

Naar boven
Waaruit bestaat een outplacementtraject?
- Loslaten van het verleden en de blik op de toekomst richten
- Inzicht in de persoonlijke kwaliteiten, (wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik)
- Inzicht in mogelijkheden op de arbeidsmarkt
- Opstellen persoonlijk marktplan
- Ontwikkelen van sollicitatievaardigheden


Naar boven
Hoe lang duurt een outplacementtraject?
Omdat de unieke vraag van iedere klant uitgangspunt is zal de looptijd verschillend zijn. Beschikbare tijd, budget en mogelijkheden op de arbeidsmarkt bepalen de looptijd. Veel trajecten hebben een omvang van 6-9 tot maximaal 12 maanden.

Naar boven
Ik zit in de ziektewet met psychische klachten, te hoge werkdruk. Is outplacement iets voor mij?
Wanneer iemand in de ziektewet is spreken we niet over outplacement maar over een 2e spoor begeleiding. De klachten worden veroorzaakt door de werksituatie. De werkgever is niet in staat (of niet van plan) iets aan de werksituatie te veranderen. Dit betekent dat terugkeer in de oude functie niet mogelijk is. De werkgever is dan verplicht eerst intern (1e spoor) mogelijkheden voor de werknemer te onderzoeken. Zijn er intern geen mogelijkheden dan spreken we over 2e spoor, een andere baan buiten het bedrijf.
De sfeer is niet prettig, bovendien is omscholing al overwogen. Je kunt dit dus ook als een kans zien. Je krijgt een jaar lang de kans om op kosten van de werkgever te zoeken naar een nieuwe, beter passende baan.

In het kader van de wet poortwachter is de werkgever verplicht na 8 weken ziekte samen met de werknemer een plan van aanpak op te stellen. Voor de werkgever is het ook belangrijk dat een zieke werknemer weer aan het werk kan, bij hem of ergens anders. Blijft de werknemer namelijk ziek dan kost het hem veel geld. Hij heeft dus graag iets over voor het vinden van een nieuwe baan.

Naar boven
Is het bedrag dat in het onderwijs aan outplacement wordt geboden maximaal 2000 euro?
Een school heeft een eigen budget en kan zelf bepalen hoeveel zij voor een outplacementtraject willen begroten. Je zult je moeten orienteren onder outplacementcoaches en met hen bekijken of je voor euro 2000 een gedegen outplacement traject aangeboden kan krijgen. Om een totaalplaatje te krijgen en de mogelijkheden te bekijken is er meer informatie nodig dan alleen naar de kosten te kijken. Onderzoek het doel dat je wilt bereiken en de middelen die je nodig hebt om dit doel te realiseren.

Naar boven
Krijg ik salaris wanneer ik in een outplacementtraject zit?
Op het moment dat je baan komt te vervallen val je terug op ww. Het kan zijn dat de werkgever je een outplacement van drie maanden aanbiedt en dat je dan toch al in de ww komt. Het is niet automatisch zo dat je nog doorbetaald krijgt als je een outplacementtraject volgt. Scholing e.d. moet allemaal in het sociaalcontract staan.

Naar boven
Heeft mijn werkgever recht op inhoudelijke informatie rondom mijn outplacementtraject?
Nee, inhoudelijk wordt nooit gerapporteerd naar de opdrachtgever, alleen over het procesmatig verloop van het traject. Dus, wat is er gedaan, zit er vooruitgang in, is de kandidaat gemotiveerd en aktief, dat soort zaken.

Naar boven
Hoe hoog zijn de kosten voor een outplacementtraject?
De meeste outplacementtrajecten kosten rond de 5000 euro. Wanneer zo'n traject opgesteld wordt, stelt men een trajectplan op en daarin zouden de kosten vermeld moeten worden. Je kunt dan inzage krijgen in de kosten.

Naar boven
Moet ik meewerken aan outplacement, terwijl ik depressief ben en in de ziektewet zit?
Wanneer iemand depressief is is dat niet het juiste moment om op zoek te gaan naar een andere baan, solliciteren kost veel energie, daarnaast is het belangrijk dat iemand goed in zijn vel zit om zichzelf te kunnen verkopen bij een nieuwe werkgever.

Leidt het huidig werk tot ziekte en kan daar niet in teruggekeerd worden? Op basis van de wet poortwachter moet de organisatie bij ziekte eerst op zoek naar interne mogelijkheden (1e spoor). Zijn die er niet dan kan de organisatie een externe herplaatsing onder begeleiding van een deskundige aanbieden (2e spoor).

Naar boven
Meer informatie over solliciteren
Wanneer u meer informatie zoekt, kijk dan ook eens bij de volgende artikelen:
- Selecteren outplacementbureau
- Baangarantie outplacementtraject
- Offertes outplacementbureaus vergelijken
- Outplacementbureaus hulp of last
- Kosten van outplacement


Naar boven


Toevoegen aan favorieten
outplacementbureau's

PERZONEEL OUTPLACEMENT
Effectief aan de slag met uw persoonlijke outplacementtraject. Neem outplacement serieus met Perzoneel.nl
www.perzoneel.nl/overig/ind...