Home
Beroepskeuzetest
Studiekeuzetest
Iq-test
Vacaturebank
Database beroepen
Functiecategorie
Branche
Mijn beroep...
Opleidingen
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Universitair
Veelgestelde vragen
Beroepskeuze
Coaching
Loopbaanadvies
Outplacement
Reintegratie
Solliciteren
Studeren
Uitzendwerk
Werkloosheid
Documentatie
Nieuwsarchief
Tijdschriften
Zoek een boek
Tip een vriend
Adverteren
Contact
Vrijdag 24 maart 2023 - 13:58

NIEUWSARCHIEF

Onderstaand vind je het nieuws van Vakbaan.nl. Maak een keuze uit een van de artikelen.

05.01.2004 Hardere aanpak uitzendbureaus met illegale werknemers
07.01.2004 Uitzendkracht maar liefst tien maanden goedkoper
09.01.2004 Schenken via het salaris
12.01.2004 Norm voor licht op werkplek te laag
14.01.2004 Winkeldiefstal: ontbinding van de arbeidsovereenkomst
16.01.2004 Ontslag op staande voet wegens misdragingen op personeelsfeest.
19.01.2004 Weigering reeds geaccepteerde functie in VS te verrichten. Ontbinding?
21.01.2004 Herhaaldelijk schenden reïntegratievoorschriften. Ontbinding zonder vergoeding?
23.01.2004 Psychische stoornis. Opzegverbod?
24.01.2004 Aangifte laatste loontijdvak 2003; pas eindheffing kerstpakket juist toe!
26.01.2004 Experimenten met flexibele openingstijden
27.01.2004 Wettelijk minimumloon 2004 blijft gelijk
28.01.2004 Kabinet wil meer gerichte herbeoordeling voor arbeidsongeschikten
30.01.2004 Website moet kennis over arbeidsgehandicapten vergroten
02.02.2004 Een op de tien werkenden depressief door werk
03.02.2004 Eerste Kamer neemt wet aan tegen leeftijdsdiscriminatie bij arbeid
04.02.2004 Veroorzaker arbeidsongeschiktheid moet uitkering betalen
06.02.2004 Ziekteverzuim veel lager door arboconvenant
09.02.2004 Pensioen voor langdurige uitzendkrachten
11.02.2004 Digitale test helpt bedrijven bij verbeteren carrière-kansen vrouwelijke managers
13.02.2004 Minister De Geus verduidelijkt begrip loondagen
13.02.2004 Leeftijdsdiscriminatie bij arbeid verboden vanaf 1 mei 2004
13.02.2004 Controle rookvrije werkplek en rookvrij vervoer
16.02.2004 Zwaardere boete voor illegale uitzendkrachten
18.02.2004 FNV: Oost-Europeanen verdringen Nederlanders
20.02.2004 Verklaring ziekenfonds niet langer noodzakelijk
23.02.2004 Aantal SV-dagen in 2004?
25.02.2004 Check reiskostenvergoeding in de arbeidsvoorwaarden!
27.02.2004 Wijziging beloningssysteem; instemmingsrecht ondernemingsraad?
01.03.2004 Intrekken ouderschapsverlof wegens economische situatie niet toelaatbaar?
03.03.2004 Uitzendbranche controleert naleving CAO
05.03.2004 Verbetering Europese werktijdenrichtlijnen
08.03.2004 Proeftijd na proefplaatsing op grond van wet REA niet rechtsgeldig
09.03.2004 SER: kabinet moet WAO-advies helemaal overnemen
09.03.2004 Speciaal voor werkgevers in de uitzendbranche
10.03.2004 Toetsing ter plekke van branche-RIE’s niet langer vereist
10.03.2004 Afbreken uitzending van expat toelaatbaar?
11.03.2004 Informatiebijeenkomsten speciaal voor werkgevers in de uitzendbranche
12.03.2004 Uitzendbeding in reguliere arbeidsovereenkomst nietig
15.03.2004 Geen sollicitatieplicht voor oudere werkloze ex-WAO’ers
17.03.2004 Invoering digitale tachograaf een jaar uitgesteld
19.03.2004 Strafrechtelijke vervolging werkgever wegens pesten op de werkvloer?
22.03.2004 Ook belastingvrije kilometervergoeding van € 0,18 voor carpoolers mogelijk
23.03.2004 Wijn: administratie reiskostenvergoeding eenvoudiger
24.03.2004 Veel pensioenpremies stijgen komend jaar extra
25.03.2004 Aanvullende toelichting op fiscale regels voor gebruik auto voor belastingaangifte 2002 en 2003
26.03.2004 Controle op identiteit(sfraude)
28.03.2004 Besluit inlening buitenlandse (uitzend)krachten: verplichtingen per 1 april 2004
30.03.2004 Illegale arbeid aangepakt bij actie in Brabant en Limburg
31.03.2004 Regeling product eigen bedrijf
31.03.2004 Wijziging netto minimumloon, bijstand en AOW per 1 april
01.04.2004  Minister De Geus wil afspraken maken met werkgevers over reïntegratie gedeeltelijk arbeidsgeschikten
02.04.2004 Kosten werkgever voor bemiddelingsorganisaties kinderopvang tijdelijk nog geheel belastingvrij
05.04.2004 De Geus schiet UWV te hulp met definitie loondagen
07.04.2004 Thuiswerken breekt in 2004 definitief door
09.04.2004 Wijzigingen premie ziekenfonds
12.04.2004 Snellere aanvraag tewerkstellingsvergunning mogelijk
14.04.2004 Nieuwe regels arbeidsveiligheid voor bedrijven met veel gevaarlijke stoffen (ARIE)
16.04.2004 Kabinet wil steeds terugkerende werkloosheid bestrijden
19.04.2004 Controle op identiteit(sfraude)
21.04.2004 Vermoeidheid bij werknemer is vaak chronisch
22.04.2004 Jongeren kunnen belastingbiljet aanvragen per sms
23.04.2004 Werkgevers steunen algemeen verbindend verklaren CAO’s
26.04.2004 Fiscale behandeling carkit, navigatiesysteem en headset in auto werknemer
27.04.2004 Senter zoekt innovatieve arboproducten
28.04.2004 Een op de drie werknemers werkt in ongezonde omgeving
30.04.2004 Loon voor oudere werknemers moet omlaag
03.05.2004 Thuiswerken breekt komende jaren echt door
03.05.2004 Besparing arboconvenanten kan oplopen tot 650 miljoen per jaar
03.05.2004 Mogelijkheden om te werken centraal bij beoordeling arbeidsongeschiktheid
03.05.2004 Europese prijs voor veiliger werken in de bouw
03.05.2004 Aparte regels voor jonge vakantiewerkers
05.05.2004 Ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen. Jaren van uitzendwerk meetellen?
07.05.2004 Hoe (brand)veilig is uw gebouw?
10.05.2004 Tips voor slim en rechtvaardig afslanken van ondernemingen
11.05.2004 Arbeidsinspectie controleert dit jaar vakantiewerk in landbouw en gezondheidszorg
12.05.2004 Derde ambassadeursnetwerk ‘Glazen plafond’ van start
12.05.2004 Werkgevers steunen algemeen verbindend verklaren CAO’s
13.05.2004 Equal-subsidie projecten voor gelijke kansen op arbeidsmarkt
14.05.2004 WAO-instroomcijfers grote werkgevers eind juni op internet
17.05.2004 Werknemer met visuele handicap wint eerste zaak Wet Gelijke Behandeling handicap of chronische ziekte
19.05.2004 Uitgeverijbranche pakt met Gezond Uitgeven! werkdruk en rsi aan
21.05.2004 Zieke werknemer buffelt door
24.05.2004 Meerderheid Nederlandse werknemers wil snel stoppen met werken
25.05.2004 Premies VUT en prepensioen met ingang van 2006 niet langer aftrekbaar van belasting
25.05.2004 Wetsvoorstel kinderopvang door Tweede Kamer aangenomen
26.05.2004 Liegen/zwijgen over oordeel van UWV; ontslag op staande voet?
27.05.2004 Kamer stemt in met ‘Walvis’
28.05.2004 Ontbinding wegens klanten werven bij de werkgever voor eigen bedrijf?
28.05.2004  Wetsvoorstel: Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)
31.05.2004 Ondernemingsraad krijgt informatie over beloningsverhouding in bedrijf
31.05.2004 Gevangenisstraf werknemer wegens zedendelict; ontbinding?
02.06.2004 E-mail verkeer werknemer massaal gecontroleerd
02.06.2004 VNO-NCW wil deeltijdwet afschaffen
03.06.2004 Digitaal hulpmiddel voor risico-inventarisatie en -evaluatie mkb-sector beschikbaar
04.06.2004 Hoge boete en ‘lik-op-stuk’ bij illegaal werk
05.06.2004 Kabinet passeert kantonrechter
06.06.2004 De Geus: bij ontslag meer rekening houden met leeftijdsopbouw personeel
07.06.2004 Wetsvoorstel vereenvoudiging socialeverzekeringswetten naar Tweede Kamer
08.06.2004 Minister Donner pleit voor mediation bij conflicten
09.06.2004 Wetsvoorstel voor gerichtere herbeoordeling arbeidsongeschikten
11.06.2004 Dagloongarantie bij WW vanaf 55 jaar
11.06.2004 Vergunning uitzendbranche lost illegalenprobleem niet op
14.06.2004 Regels voor arbeidsomstandigheden zelfstandigen bij gevaarlijk werk
16.06.2004 Mensen met tijdelijke verblijfsvergunning mogen direct aan de slag
18.06.2004 Recreatiepersoneel blijft ook in de winter in dienst
21.06.2004 Werknemers zitten niet te wachten op verlofsparen
23.06.2004 Wet zorgt voor gelijkere behandeling deeltijders
25.06.2004 Onbelaste vergoeding voor vrijwilligers verhoogd
28.06.2004 Inhoudingsplicht ten aanzien van buitenlandse uitzendkrachten vanaf eerste werkdag in Nederland
29.06.2004 Eerste Kamer stemt in met directe boete voor overtreding Arbeidstijdenwet
30.06.2004 De Geus wil IRO op korte termijn invoeren
30.06.2004 Centrum voor Werk en Inkomen beslist over plaatsing sociale werkvoorziening
30.06.2004 Eerste Kamer stemt in met invoer WAO-premie kleine bedrijven per branche
30.06.2004 Wet aanpassing arbeidsduur maakt werk en privé-leven beter te combineren
30.06.2004 Loonaanvulling in tweede ziektejaar wordt ontmoedigd
02.07.2004 Opdrachtgevers willen keurmerk voor uitzendbranche
05.07.2004 Prijzen kinderopvang stijgen met 5 procent
06.07.2004 Bent u als ondernemer van een klein bedrijf op zoek naar duidelijke uitleg over de Arbowet?
07.07.2004 Bruto-netto-rekenmachine van Loonwijzer
07.07.2004 Eerste Kamer stemt in met afschaffing herbeoordeling arbeidsongeschikten op vaste momenten
07.07.2004 Campagne voor kolven op werk
08.07.2004 Wetsvoorstel kinderopvang door Eerste Kamer aangenomen
09.07.2004 Eerste Kamer stemt in met introductie van één loondefinitie voor UWV en Belastingdienst
09.07.2004 Werkgever verantwoordelijk voor pensioeninformatie
10.07.2004 Auto van de zaak & aanvaardbaar bewijs 500 kilometergrens
10.07.2004 Kabinet akkoord met fiscaal raamwerk VUT, prepensioen en levensloopregeling
12.07.2004 Onderzoek Arbeidsinspectie in industrie: werknemers moeten vaak te zwaar tillen
12.07.2004 Salarisstop oudere werknemer mag niet
12.07.2004 Kabinet verscherpt voorwaarden voor WW-uitkering
14.07.2004 Nieuwe wet biedt meer mogelijkheden voor maatwerk bij medezeggenschap
16.07.2004 Vier op de vijf CAO`s bieden werknemers mogelijkheid om klacht in te dienen
19.07.2004 Doorbetaling loon bij ziektie; ter beschikkingstelling lease-auto?
20.07.2004 WAO'er en WW'er krijgen regie over hun terugkeer naar werk
21.07.2004 Veertig procent meer mensen vecht ontslag aan
23.07.2004  Na ontbindingsprocedure nog recht op een vergoeding wegens een ongeval tijdens werktijd?
26.07.2004 Geen tewerkstelling wegens ontbreken verblijfsvergunning; wel doorbetaling loon?
26.07.2004 Ontslagvergoeding straks afgetrokken van WW
28.07.2004 Onhygiënisch plassen uit nood in wagen met vleesproducten… reden voor ontslag op staande voet?
30.07.2004 Bedrijven verliezen 3 miljard euro aan diefstallen
04.08.2004 Bedrijfsartsen starten imagocampagne
06.08.2004 Strengere arbo-controle werpt vruchten af
09.08.2004 Kans op werk groter voor jongeren met arbeidshandicap
11.08.2004 Loonstijgingen in CAO`s worden niet algemeen verbindend verklaard
11.08.2004 Meer ‘bemoeizorg' houdt vrouwen uit de WAO
13.08.2004 Verzuim sinds 1997 niet zo laag
16.08.2004 Ruim een kwart van bezochte bedrijven houdt zich niet aan regels voor vakantiewerkers
16.08.2004 WAO-keuring strenger; mogelijkheden tot werken centraal
18.08.2004 Strengere arbo-controle werpt vruchten af
20.08.2004  Kabinet wil dat belangrijke CAO-bepalingen ook gelden voor in Nederland gedetacheerde werknemers
23.08.2004 Werken onder tijdsdruk neemt af
25.08.2004 Maatregelen tegen malafide uitzendbureaus
26.08.2004 CWI: tijdelijke vrijstelling voor land-en tuinbouw loopt 1 september af
26.08.2004 Dubbel spaarloon en PC-privé verdwijnen?
27.08.2004 Kabinet beperkt kosten van uitzendsector voor zieke werknemers
30.08.2004 PC-privé per direct geschrapt
30.08.2004 Administratieve lasten in uitzendbranche 3 tot 6 keer hoger dan gemiddeld
01.09.2004 Werkgever krijgt invloed op ziektekostenpremie
01.09.2004 De oudere werknemer: Expertise Arbo-diensten benutten voor langer doorwerken
03.09.2004 Uitzendkracht mag vooral opdraven bij ziekte
06.09.2004 Jongeren uit Randstad hebben grootste kans op ontslag
06.09.2004 Gouden handdruk afgeschaft
06.09.2004 Leeftijdsgrens voor IOAW verhoogd van 50 naar 55 jaar
08.09.2004 Voorwaarden voor WW-uitkering worden aangepast
08.09.2004 Daling WAO-aanvragen zet door
10.09.2004 Raad van State tegen prepensioenplan kabinet
13.09.2004 Omzet uitzendbranche daalt met 6 procent
13.09.2004 CAO Uitzendkrachten weer algemeen verbindend verklaard
14.09.2004 Meer zekerheid voor freelancers en ZZP’ers
15.09.2004 Kosten voor zieke werknemers worden beperkt voor uitzendsector
15.09.2004 Baas draait op voor ongeluk bedrijfsuitje
17.09.2004 Jaarplan 2005: Meer toezicht op doeltreffendheid
20.09.2004 CPB: WAO-instroom lager als werkgevers meebetalen aan uitkeringslasten
21.09.2004 Ontslagvergoeding wordt verrekend met WW-uitkering
22.09.2004 Noorse werknemers zijn het duurst
24.09.2004 Cursus stoppen met roken op kosten van de werkgever is belastingvrij
27.09.2004 De 40-urige werkweek bestaat nog
28.09.2004 Internetsite neemt misvattingen weg over financiële gevolgen gelijkere werkverdeling partners
29.09.2004 Werkgever schenkt nog vaak borrel na werktijd
01.10.2004 Stereotypen oudere werknemers zijn een mythe
04.10.2004 Vrije vergoeding mogelijk bij eigen bijdrage voor medische behandeling
05.10.2004 Nieuwe wet biedt meer mogelijkheden voor maatwerk bij medezeggenschap
05.10.2004 Akkoord bereikt over richtlijn gelijke behandeling mannen en vrouwen
06.10.2004 Fiscale faciliteiten bij het gebruik van een fiets voor het woon-werkverkeer
07.10.2004 RSI is dood, leve cans
08.10.2004 Langer werken ouderen spaart pensioenen
11.10.2004 Staatssecretaris geeft toelichting op bedrijfsjubilea en personeelsreizen
13.10.2004 Compensatiemaatregelen bereiken chronisch zieken, gehandicapten en ouderen
14.10.2004 Vijftienjarige bezorgers ochtendkrant mogen ook zondagseditie rondbrengen
14.10.2004 Vergaande afspraken over kwaliteit kinderopvang
14.10.2004 UWV heeft Wet verbetering poortwachter adequaat ingevoerd
15.10.2004 Meer mensen werken veiliger met röntgenstraling en radioactieve stoffen
18.10.2004 Nederlandse Freesmaatschappij winnaar Goede Praktijken Prijs
18.10.2004 Goed arbeidsomstandighedenbeleid verlaagt ziekteverzuim in de bouw
20.10.2004 Illegale arbeid bij kwart van bezochte uitzendbureaus
20.10.2004 Ondernemers en WAZ: Let op 1 november
21.10.2004 Conclusies EU-Conferentie Armoede en Sociale Uitsluiting in Europa: EU heeft iedereen nodig die kan werken
22.10.2004 Bouwplaatsen vaak onveilig
25.10.2004 De Geus roept werkgevers en werknemers op tot het maken van afspraken over kinderopvang in CAO`s
25.10.2004 Werk wordt gewelddadig
27.10.2004 Cultuurabonnement en loon in natura
27.10.2004 Klachten over werving en selectie
27.10.2004 Verplichte afdracht fooien en verdeling daarvan onder alle werknemers geoorloofd
29.10.2004 Geschillencommissie Arbo-diensten pleit voor uitleg aanpak ziekteverzuim bij arbeidsconflicten
30.10.2004 6 redenen om een WAO'er aan te nemen
01.11.2004 Buitenlandse voetballers op proef
01.11.2004 Persoonskenmerken bepalen hoogte ziekteverzuim uitzendkrachten
02.11.2004 Arbodiensten presenteren leidraad resultaatcontracten
03.11.2004 Nietigheid of vernietigbaarheid opzegtermijn. Verdubbeling opzegtermijn werkgever of terugvallen op wettelijke termijn?
05.11.2004 Weigering werken op zaterdag vanwege sabbatsrust. Ontslag op staande voet?
08.11.2004 NIP pleit voor inzet psychologen bij reïntegratie werknemers
08.11.2004 Waarborgsom nodig om uitzendbureau te kunnen beginnen
09.11.2004 De Geus roept EU-landen op tot actie om meer mensen aan het werk te helpen
09.11.2004 Levensloop en flexibele pensionering
09.11.2004 Arbeidsinspectie controleert hoe bedrijven omgaan met risico op legionella
09.11.2004 Eerste kamer akkoord met invoering feitelijk arbeidsverleden bij bepalen duur WW-uitkering
09.11.2004 Moderne bedrijven zien noodzaak veelvormig personeelsbestand
10.11.2004 Joke Smit-prijs 2004 voor Rotterdamse stichting Cleo-Patria
10.11.2004 Meer vrijheid bedrijven bij aanpak arbeidsomstandigheden
11.11.2004 Kostwinner kan minder werken
11.11.2004 Arbobeleid rond agressie en geweld bij veel scholen niet in orde
12.11.2004 Repeterende bewegingen meest voorkomende arbeidsrisico
15.11.2004 Vijf miljoen euro subsidie voor veilige en gezonde werkplek
16.11.2004 Meer werkvergunningen voor nieuwe Europeanen
16.11.2004 'Rook- en koffiepauzes schaden economie'
17.11.2004 Regeling voor werktijdverkorting wordt eenvoudiger
18.11.2004 Forse daling WAO-instroom
19.11.2004 Vrije dagen voor ouderen kunnen onwettig zijn
19.11.2004 In 2006 één uniform loonbegrip
22.11.2004 Steeds meer schade door slordige werknemers
24.11.2004 Productiviteit van werknemers fors toegenomen
24.11.2004 Ook bij doorlopende opdrachten voor zelfstandigen meer duidelijkheid over premies en belasting
24.11.2004 Campagne om imago arboregels te verbeteren
24.11.2004 Tien illegale werknemers bij distributiebedrijf opgepakt
26.11.2004 Meer verantwoordelijkheid branches voor eigen arbeidsomstandigheden
29.11.2004 Kabinet vraagt SER advies over vereenvoudiging uitvoering WW
29.11.2004 Met ontslag bedreigde werknemers kunnen vroegtijdig hulp krijgen bij zoeken naar werk
29.11.2004 Flexibele werktijden moeten verkeersdrukte verminderen
29.11.2004 Uitzending naar nieuwe EU-landen
29.11.2004 Terugwerkende kracht SV-dagenbesluit in strijd met rechtszekerheid
30.11.2004 Hoge boete en `lik-op-stuk` bij illegaal werk
30.11.2004 Vrij verkeer van diensten makkelijker voor Centraal-Europese landen
30.11.2004 VAR geldt ook bij doorlopende opdrachten
01.12.2004 Nieuw regime personeelsopties
03.12.2004 Laatste nieuws over de nieuwe Wet kinderopvang
03.12.2004 Asscher: betaald werk niet genoeg
05.12.2004 "Langdurig werklozen onder minimumloon betalen"
06.12.2004 Reiskostenforfait niet meer toepasbaar in 2005
08.12.2004 Stages vergroten kansen van werkloze jongeren op arbeidsmarkt
09.12.2004 Ouderen werken steeds langer door
10.12.2004 Kabinet verruimt termijn voor pensioenoverdracht bij accepteren nieuwe baan
13.12.2004 WAO-premie gaat omlaag
15.12.2004 FNV: € 70.000 voor ‘uitgeperste’ werknemer
16.12.2004 Werkaanpassingen leveren besparingen op
17.12.2004 Uitzendbranche floreert bij strengere WW-eisen
19.12.2004 Reiskostenforfait niet meer toegestaan
20.12.2004 Meerderheid werknemers positief over werk van ondernemingsraad
20.12.2004 Sociale verzekeringswetten vereenvoudigd
22.12.2004 Reorganisatie maakt ArboNed klaar voor vrije markt
22.12.2004 Belangrijkste SZW wijzigingen per 1 januari 2005
22.12.2004 Let op: dubbel spaarloon niet meer mogelijk
24.12.2004 Subsidie van 21 miljoen om ouderen langer aan het werk te houden
27.12.2004 Breed Platform bepleit betere afstemming adviezen werkhervatting
27.12.2004 Kosten kinderopvang nog in 2004 betalen
30.12.2004 Invoering wijziging wet Rea nog steeds niet door de Eerste Kamer
31.12.2004 Zwangeren ontzien bij reorganisatie
31.12.2004 Huidige collectieve ontslagregeling voor brandweermannen op hun 55e niet gerechtvaardigd


Toevoegen aan favorieten
Plaats nu je CV online
Populaire opleidingen

Gezondheidszorg

Marketing/communicatie

Psychologie

Administratie en economie

ALLE OPLEIDINGEN