Home
Beroepskeuzetest
Studiekeuzetest
Iq-test
Vacaturebank
Database beroepen
Functiecategorie
Branche
Mijn beroep...
Opleidingen
MBO opleidingen
HBO opleidingen
Universitair
Veelgestelde vragen
Beroepskeuze
Coaching
Loopbaanadvies
Outplacement
Reintegratie
Solliciteren
Studeren
Uitzendwerk
Werkloosheid
Documentatie
Nieuwsarchief
Tijdschriften
Zoek een boek
Tip een vriend
Adverteren
Contact
Vrijdag 16 november 2018 - 00:26

Bachelor-master

Sinds het studiejaar 2002 bestaat in Nederland de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs. Deze structuur is een nadere uitwerking van afspraken die 29 Europese landen in 1999 hebben gemaakt om in de periode tot 2009 te komen tot onderling vergelijkbare graden in het hoger onderwijs (zie ook Bologna-verklaring). Niet de duur van de opleiding, maar het behaalde eindniveau is het criterium voor de internationale vergelijkbaarheid. Ook zijn afspraken gemaakt over meer samenwerking op het gebied van kwaliteitszorg en curriculumontwikkeling. Met de invoering van de bachelor-masterstructuur is ook accreditatie ingevoerd in het hoger onderwijs. De Nederlands- Vlaamse accreditatieorganisatie zal opleidingen keuren op kwaliteit. Deze organisatie is in 2003 van start gegaan. Opleidingen zullen elke zes jaar worden beoordeeld op hun kwaliteit.

De bachelor-masterstructuur houdt in dat in het hoger onderwijs bachelor- en masteropleidingen worden onderscheiden. De bacheloropleiding volgt op een vooropleiding in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. De masteropleiding volgt op een bacheloropleiding.

In het wetenschappelijk onderwijs is inmiddels een groot deel van de opleidingen omgezet naar bachelor- en masteropleidingen. De bachelor in het wo duurt drie jaar, de masteropleiding één of twee jaar. In het hbo zijn alle vierjarige opleidingen in 2002 omgezet in vierjarige bacheloropleidingen. Daarnaast biedt de bachelor-masterstructuur mogelijkheden om te komen tot erkende masteropleidingen in het hbo.

Wat hetzelfde blijft
In de bachelor-masterstructuur blijft de propedeuse bestaan. De hbo-propedeuse blijft het recht geven op doorstroming naar een universiteit. Net als in de huidige situatie moet een student dan wel aan nadere vooropleidingseisen voldoen. Ook in het wo blijft de functie van de propedeuse bestaan, namelijk als oriëntatie, verwijzing en selectie. Een universiteit bepaalt zelf of er ook een propedeutisch examen is. In het hbo en wo moet iedere opleiding een eigen propedeuse hebben. In de praktijk kunnen verschillende opleidingen dezelfde propedeuse aanbieden, waardoor een propedeuse toegang geeft tot het tweede jaar van verschillende opleidingen. Dit verandert niet door de invoering van de bachelor-masterstructuur. De vooropleidingseisen voor opleidingen in hbo en wo veranderen niet door de bachelor-masterstructuur. Met een hbo-propedeuse kunnen studenten net als in de huidige situatie doorstromen naar een universiteit. Uiteraard moeten ze daarvoor, net als nu, voldoen aan nadere vooropleidingseisen.

Wat verandert
De voormalige 4-jarige opleidingen in het hbo zijn omgezet in bacheloropleidingen. Na afronding van deze opleiding ontvangen studenten een bachelorgraad waarmee velen direct de arbeidsmarkt zullen op gaan. De nieuwe structuur biedt studenten daarnaast meer mogelijkheden voor doorstroom, bijvoorbeeld naar een hbo- of een wo-masteropleiding.

Voordelen
Het bachelor-mastersysteem is vergelijkbaar met het hoger onderwijssysteem in veel andere landen. Daardoor is duidelijker welk niveau het diploma heeft: het is internationaal herkenbaar. Dat betekent echter niet dat elke bachelor automatisch toegang zal krijgen tot een masteropleiding. Een buitenlandse hogeschool of universiteit kan namelijk nog aanvullende toegangseisen stellen. Tegelijk met de invoering van de bachelor-master structuur is in 2002 een nieuw studielastsysteem ingevoerd. In dit nieuwe studielastsysteem, dat is gebaseerd op het European Credit Transfer System (ECTS), moet een student per studiejaar 60 studiepunten halen. Studenten die een hbo-bacheloropleiding volgen, moeten dus in totaal 240 studiepunten halen (4 jaar voltijds). Voor wo-bacheloropleidingen staan in totaal 180 punten (3 jaar voltijds). De oude studiepunten van 42 per jaar worden omgerekend naar het nieuwe studielastsysteem door ze te vermenigvuldigen met de factor 1,43. Bij omrekening van oude naar nieuwe studiepunten mogen studenten er - bijvoorbeeld door afrondingen - nooit op achteruitgaan. Een belangrijk voordeel van het nieuwe studielastsysteem is dat het makkelijker maakt om studielast en mobiliteit internationaal te vergelijken. Dit systeem is overigens niet helemaal nieuw in Nederland: het ECTS wordt nu ook al veel toegepast, bijvoorbeeld om studiepunten te kunnen omrekenen die tijdens een uitwisseling in het buitenland behaald zijn. De universiteiten en hogescholen hebben vanaf 2002 twee jaar de gelegenheid om hun onderwijs- en examenreglementen aan dit nieuwe systeem aan te passen.

Verschillen HBO en WO
Opleidingen in het hbo hebben een beroepsgerichte oriëntatie en wo-opleidingen zijn wetenschappelijk georiënteerd. Daarnaast zijn hbo-bachelors vierjarig en wo-bacheloropleidingen driejarig. Ook verschillen de toegangseisen voor hbo-bachelors. Voor hbo-bachelors geldt een diploma op minimaal mbo of havo-niveau, voor wo-bachelors een vwo-diploma of hbo-propedeuse.

Masteropleidingen in het hbo hebben een beroepsgerichte oriëntatie en wo-masters zijn wetenschappelijk georiënteerd. De meeste studenten zullen pas een hbo-masteropleiding gaan volgen nadat ze een aantal jaren werkervaring hebben opgedaan. Als regel worden deze hbo-masters niet bekostigd door de overheid. Wel kunnen studenten de studiefinancieringsrechten meenemen die ze eventueel hebben overgehouden na hun bacheloropleiding. Overigens komen bepaalde maatschappelijk relevante hbo-masteropleidingen, die van belang zijn voor een doelmatig onderwijsaanbod, wel voor bekostiging en studiefinanciering in aanmerking. De overheid bekostigt in ieder geval de huidige voortgezette hbo-opleidingen die naar masteropleidingen worden omgezet. Dat zijn bijvoorbeeld de voortgezette kunstopleidingen.

Wo-masters zijn wetenschappelijk georiënteerd. Daarbinnen zijn verschillende accenten mogelijk, bijvoorbeeld: voorbereiding op het bedrijfsleven of andere maatschappelijke functies (maatschappelijke variant) voorbereiding op het beroep van leraar (educatieve variant) voorbereiding op een wetenschappelijke carrière, bijvoorbeeld een promotie (onderzoeksvariant).

Er bestaan in het wo ook postinitiële masters die door de accreditatieorganisatie worden geaccrediteerd. Dit zijn masteropleidingen die niet direct aansluiten op een of meer bepaalde bacheloropleidingen. Ze zijn in principe bedoeld als voortgezette opleiding voor studenten die na een initiële hogere opleiding één of meer jaren hebben gewerkt. Post-initiële masters worden niet bekostigd. Studenten die na afronding van hun studie nog studiefinancieringsrechten hebben, kunnen deze nog gebruiken voor geaccrediteerd postinitieel onderwijs.

Aan hbo-masters is de graad master verbonden. Bij wo-masters wordt daaraan de toevoeging ´of arts´ of ´of science´ verbonden.

Lees meer over:
Basisonderwijs
Voortgezet onderwijs
MBO-opleidingen
HBO-opleidingen

Bachelor-Master
Wetenschappelijk onderwijs

Het vinden van de juiste opleiding is erg eenvoudig met het overzicht hieronder. Bijna alle opleidingen zijn ook als thuisstudie te volgen.

MBO opleidingen
Sociaal Cultureel werker
MBO Onderwijsassistent
Directie secretaresse
MBO Zorg voor ouderen
Openbare orde en veiligheid
Schoonheidsspecialiste
Alle opleidingen en cursussen vergelijken tip!
MBO Woonbegeleiding
MBO Verpleging
CoŲrdinator Beveiliging
 Toon alle opleidingen

Bacheloropleidingen
Post Bachelor Management

Gezondheidszorg
Voedingsleer
Homeopathie
Drukpuntmassage
Natuurlijk genezen
Medische terminologie
Diergeneeskundige kennis
 Toon alle opleidingen

Psychologie
Basisopleiding Coaching
Parapsychologie
Kinderpsychologie
Psychologie en gezondheid
HBO Toegepaste psychologie
Masterclass Psychologisch Kapitaalmanagement
 Toon alle opleidingen

Pedagogiek
HBO Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH)
SPW4- Woonbegeleiding
MBO Pedagogiek
OriŽntatiecursus Kinderopvang
SPW3ĖGehandicaptenzorg
SPW4- Activiteitenbegeleiding
 Toon alle opleidingen

Techniek
HBO Elektrotechniek Deeltijd
Autokennis
Applied Science
HBO Werktuigbouwkunde Deeltijd
Masterclass Transitiemanagement
Techniek opleidingen

Taalstudies
Noors
Italiaans
HBO Zakelijk Engels
Portugees
Deens voor beginners
MBO Zakelijk Duits
 Toon alle opleidingen

MBA
Parttime MBA in 2 jaar tip!
Cursus MBA
NTI University
Best. informatievoorziening
Gratis MBA-informatiepakket

Projectmanagement
Masterclass Management van beleidsonderzoek
Masterclass Procesmanagement
Planning en organisatie
Bouwprojectmanagement
Projectmanagement
IT Projectmanagement Advance (ITPMA)
 Toon alle opleidingen

Management
Basiskennis management
Hoger management
Personeelsmanagement
Middle management
Management opleidingen
Bekwaam leidinggeven
 Toon alle opleidingen

Management Support
Taalvaardigheid
Office management
MBO Secretaresse
Secretariele cursussen
Receptioniste telefoniste
Cursus rapporteren
 Toon alle opleidingen

Overheid en non-profit
Sociaal Dienstverlener
Masterclass Professionalisering Charitatief Bestuur
Opsporingsambtenaar
Ketenregie in het publiek-maatschappelijke domein

Bedrijfsprocessen
Masterclass Perspectieven op verantwoord beleidsonderzoek
Magazijnbeheer
Basisveiligheid
Logistiek management
Medewerker logisitiek
Masterclass Methoden en technieken van beleidsonderzoek
 Toon alle opleidingen

Bedrijfskunde
Technische bedrijfskunde
Succesvol ondernemen
HBO Bedrijfskunde
HEAO Bedrijfseconomie
HBO Bedrijfskundige Informatica Deeltijd
Internationale Bedrijfskunde

Informatica
iTracks Start Track
Informatica
iTracks Academy
Praktisch Office-gebruik
ECDL computerrijbewijs
Praktisch Word-gebruik
 Toon alle opleidingen

HBO opleidingen
HBO Verpleegkunde (kort)
HBO Credit management
HBO Lerarenopleidingen
HEAO Fiscale economie
HBO Toegepaste psychologie
Applied Science
HBO-Rechten Deeltijd
HBO Operations Management
HBO Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH)
HBO Management in zorg en dienstverlening
 Toon alle opleidingen

Masteropleidingen
Mastercourse Beleidsonderzoek
Masterclass Risicomanagement
University opleidingen

Communicatie opleidingen
Webpage designer
Effectieve bedrijfscorespondentie
Leergang Informatiemanagement en documentmanagement
Promotion Management
Journalistiek en nieuwe media
Cursus PR en communicatie
 Toon alle opleidingen

Marketing en Reclame
Creatief schrijven
webdesign
Marketing detailhandel
Marketingassistent
Schrijven voor het web
Marketing en verkoop
 Toon alle opleidingen

NIMA opleidingen
NIMA Marketing B (NHA)
NIMA Communicatie (NHA)
NIMA Marketing A (NHA)

Makelaardij en vastgoed
Verzekeringen
Opleiding WFT Levensverzekeringen
Makelaardij opleidingen
Makelaar taxateur
Cursus Makelaardij OG

Personeelsmanagement
Cursus personeelsmanager
Cursus Intercedent
Masterclass Psychologisch kapitaalmanagement
Medewerker personeelszaken
Medew. personeelszaken
Personeelszaken
 Toon alle opleidingen

Opleiding en ontwikkeling
HBO Lerarenopleidingen
HBO Leraar Basisonderwijs (Pabo) Deeltijd
MBO Basisonderwijs
Onderwijsassistent
MBO Onderwijsassistent
SPW3 Basisonderwijs
 Toon alle opleidingen

Coaching
Balans in werk en leven
Workshop coaching
Sport en bewegingsleider
Life Coach

Persoonlijke effecitiviteit
Hora est! Op weg naar een promotievoorstel
Fit en gezond leven
Persoonlijkheidsleer
Persoonlijke ontwikkeling
Hovo, onderwijs voor 50 plussers
Cursus stresshantering
 Toon alle opleidingen

Sales en klantgerichtheid
Comm.medew. binnendienst
Cursus vertegenwoordiger
Cursus Assistent-inkoper
Verkooptechnieken
MBO Commercieel med.
Succesvol verkopen
 Toon alle opleidingen

Financieel Economisch
Cursus beleggen
Mastercourse Energy finance
Basiskennis boekhouden (BKB)
Cursus belastingkunde
Basiskennis calculatie
Basiskennis boekhouden
 Toon alle opleidingen

Administratie en financien
Secretaresse
Praktijkdiploma boekhouden
Financiele administratie
Loonadministratie
Administratief assistent
Medew. debiteurenbeheer
 Toon alle opleidingen

Overige cursussen
Digitale fotobewerking
Voortgezet onderwijs
Cafebedrijf
Sociale hygiene
VMBO Nederlands
Basis kinderopvang
Zelf mode maken
 Toon alle opleidingenToevoegen aan favorieten
Plaats nu je CV online
Populaire opleidingen

Gezondheidszorg

Marketing/communicatie

Psychologie

Administratie en economie

ALLE OPLEIDINGEN